سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

اگر مستضعفی دیدی…

اگر مستضعفی دیدی،
ولی از نان امروزت ‏به او چیزی نبخشیدی
به انسان بودنت شک کن ‏

‏اگر گفتی خدا ترسی، ولی از ترس اموالت
‏تمام شب نخوابیدی
‏به انسان بودنت شک کن

فروغ فرخزاد

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها