سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ایران امروز عزادار قهرمان هایی

ایران امروز عزادار قهرمان هایی است که جانشان را کف دستشان گذاشتند برای نجات جان آدم‌ها…قهرمان؟/n کلمه #قهرمان هم نمی‌تواند بزرگی این افراد را وصف کند.

@yalesarat_72
سنگر فرهنگی یا لثارات

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها