فلبوتومی

این مطلقاً مهم نیست

این مطلقاً مهم نیست که
دیگران ما را چگونه
قضاوت می کنند؛
بلکه مهم این است
که ما، در خلوتی سرشار از صداقت و
در نهایت قلبمان، خویشتن را
چگونه داوری میکنیم؟

نادر ابراهیمی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها