سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ای داود هر کس نماز_شب بخواند

ای داود/n هر کس #نماز_شب بخواند برای خاطر من در حالیکه مردمان بخواب هستند فرشتگان را امر می کنم که برای او استغفار کنند…
و بهشت مشتاق او میگردد.

📚 نماز، گنجینه ذکر و راز

@Islam_sara

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها