فلبوتومی

با مردم همچون حیوان درنده مباش

با مردم همچون حیوان درنده مباش
که خوردن آنان را غنیمت دانی
که مردم دو گروهند

یا برادرت در دین و یا همانندت در آفرینش،
مانند تو پایشان می‌لغزد و ضعف‌ها به آنان روی می‌آورد و به عمد و خطا اشتباهاتی می‌کنند
پس به همان میزان که علاقه داری خداوند بخشش و چشم پوشی‌اش را شامل حالت گرداند آنها را عفو کن

نهج البلاغه | نامه۵۳
خودکنترلی روز دوازدهم
کنترل زبان

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها