سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

با مردم همچون حیوان درنده مباش

با مردم همچون حیوان درنده مباش
که خوردن آنان را غنیمت دانی
که مردم دو گروهند

یا برادرت در دین و یا همانندت در آفرینش،
مانند تو پایشان می‌لغزد و ضعف‌ها به آنان روی می‌آورد و به عمد و خطا اشتباهاتی می‌کنند
پس به همان میزان که علاقه داری خداوند بخشش و چشم پوشی‌اش را شامل حالت گرداند آنها را عفو کن

نهج البلاغه | نامه۵۳
خودکنترلی روز دوازدهم
کنترل زبان

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها