فلبوتومی

برای یک روز

برای یک روز هم که شده ،
دنبال چیزهایی که نداری نرو
از چیزهایی که داری لذت ببر

چارلی چاپلین

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها