بعضى‌وقت‌ها دفعه‌ی بعدی وجود ن

بعضى‌وقت‌ها دفعه‌ی بعدی وجود نداره
بعضى‌وقت‌ها شانس‌های دومى وجود نداره
بعضى‌وقت‌ها یا الانه یا هیچ‌وقت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها