بعضی وقت ها به جای جر و بحث

بعضی وقت ها به جای جر و بحث
فقط به طرف نگاه می کنم
و تعجب میکنم که این حجم وسیع
از بی عقلی و نفهمی چطور توی
کله ای به این کوچکی جا شده

آل پاچینو

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها