سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

به پای علف هرز

به پای علف هرز ؛

هر چقدر آب و کود بریزی
برایت میوه نمی آورد
مراقب باش
برای چه کسی و چه چیزی
وقت میذاری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها