سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

تمام سنگینی ما صفر در سه روز

تمام سنگینی ما صفر در سه روز آخر این ماه جمع میشود؛

علاوه بر سنگین بودنش
خاصیت حاجتروایی هم دارد؛

ختم ۲۸ صفر که مطالبش را خدمتتون ارائه میدهیم؛

باعث تغییر سرنوشت شما تا سال دیگر از لحاظ حاجت گرفتن و صاحبخانه شدن خواهد شد

این سه روز را از دعا ذکر(مخصوصا ذکر یونسیه و ۴ قل) و رد کردن صدقه به نیت های مختلف و ذکر صلوات کوتاهی نکنید؛

نقل کردن فردی که خواب پدرش را به شکل حیوان دیده بود
متوسل به پیامبر(ص)میشود؛
که ایشان میفرمایند؛
هر روز صد تا صلوات برای پدرت بفرست تا رباهاییو رو که از مردم گرفته پاک بشه؛

با ذکرو صلوات و صدقه دادن برای پدرش ی مدت دیگه خواب خیلی خوبی رو از پدرش میبینه که پیامبر(ص)
ایشان را شفاعت کرده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها