سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ثوابے فوق العاده

ثوابے فوق العاده براے تأمین ڪننده هزینه سفر اربعین زائر امام حسین
(علیه السلام)

هشام “از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم ڪسے ڪه خودش به واسطۀ بیمارے یا مشڪلے نتواند به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود و در عوض شخصے دیگر را روانه ڪند (هزینه‌هاےش را بدهد)، چه اجرے دارد؟

امام صادق(علیه السلام) فرمودند به ازاے هر درهمى ڪه خرج ڪند، خداوند همانند ڪوه اُحد برایش حسنه می‌نویسد؛ چندین برابر آنچه هزینه ڪرده را در همین دنیا به او برمی‌گرداند ‌ بلاهایى را ڪه فرود آمده تا به او برسد، از او می‌گردانَد و از وى دور می‌ڪند و مالش حفظ می‌شود “

ڪامل الزیارت، ص١٢٩

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها