سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

خداوندااگر روزی بشر گردی

خداوندا
اگر روزی بشر گردی
زحال بندگانت با خبر گردی
پشیمان میشوی از قصه خلقت،از این بودن،از این بدعت

خداوندا تو مسئولی
خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن
در این دنیا چه دشوار است

علی شریعتی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها