فلبوتومی

خواص سوره های قرانی امام صادق علیه السلام

خواص سوره های قرانی
امام صادق ع
هرکس با ایمان سوره مومن رابه جهت برآمدن مهمات بزرگ
وبه وقت درماندگی درکارها یکباربخواند
‌‌خداونددرماندگی ومشکل
اوراحل فرماید
خواص آیات ص۱۴۳

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها