در تولد۱سالگی پسرش نوشت

در تولد۱سالگی پسرش نوشت
پسرم ۱بهار،۱تابستان،۱پاییزو۱زمستان را دیدی زین پس همه چیز تکراریست جز محبت و مهربانی
نیما یوشیج

۲۱ آبان زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی گرامی باد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها