سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

در محضر آیت الله بهجت(ره)

در محضر آیت الله بهجت(ره)

️مثل ما تنبل نباشید،
زود زود به مشهد بروید
گاهی موانع بزرگی با یکبار مشهد رفتن از سر راه ما برداشته میشوند

هنگامی که به حرم مشرف شدید به عدد اسم ابجد امام رضا علیه السلام یعنی هزار و یک مرتبه
” یا رئوف و یا رحیم ” بگویید

زیارت کنید، نماز زیارت بخوانید و بعد به امام رضا علیه السلام بگویید ؛ دست خالی آمده ام، گره به کارم افتاده است، شما مشکلم را حل کنید

برگردید و ببینید امام رضا علیه السلام چطور مسیر را برای شما هموار میکند

او حجت خدا و پناه شیعه است آسمان و زمین و آنچه بین آندو است، در اختیار امام رضا علیه السلام است

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها