فلبوتومی

دزدی که هرگز به مدرسه نرفته

دزدی که هرگز
به مدرسه نرفته ست
ممکن است از واگن باری سرقت کند
اما اگر دارای تحصیلات دانشگاهی باشد
ممکن ست همه راه آهن را سرقت کند

تئودور روزولت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها