سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

دزدی که هرگز به مدرسه نرفته

دزدی که هرگز
به مدرسه نرفته ست
ممکن است از واگن باری سرقت کند
اما اگر دارای تحصیلات دانشگاهی باشد
ممکن ست همه راه آهن را سرقت کند

تئودور روزولت

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها