فلبوتومی

دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده، نه برای رسیدن به خود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها