سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

سه چیز در زندگی هست

سه چیز در زندگی هست؛

که دیگر نمی توانید
به دستش بیاورید

کلمات بعد از گفته شدن
لحظه ها بعد از ازدست دادن
زمان بعد از سپری شدن

نلسون ماندلا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها