سوره عادیات

هرکس با ایمان سوره عادیات را
بسیار و با نیت و توجه به خدا و معنی
آن بخواند قرض او به راحتی
ادا شود

خواص الآیات ۲۱۹

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها