فرعون ها نمی توانند برده رﺍ به

فرعون ها نمی توانند برده رﺍ به وجود آورند، زیرا برده ها هم تعدادشاﻥ زیاد است هم قدرتشان، ﺩر نتیجه این خود برده ها هستند که فرعون ها را می سازند…

مارتین لوترکینگ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها