سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

فضیلت و خواص سوره احقاف

فضیلت و خواص
سوره احقاف

️از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است

هر کس سوره احقاف را هر شب یا هر جمعه بخواند،
خداوند وحشت دنیا را از او برمی‌دارد،
و از وحشت روز قیامت نیز در امان می‌دارد

️ همچنین از پیامبر(صل لله علیه وآله) نقل شده است
هر کس سوره احقاف را قرائت کند،
به تعداد تمامی ریگ‌های موجود در دنیا
به او ده حسنه داده می‌شود
و ده گناه از او پاک می‌شود
و ده درجه بر درجات او افزوده می‌شود

️برای این سوره خواصی نیز در روایات ذکر شده است
از جمله آنکه اگر کسی آن را بنویسند و با آب زمزم بشوید و بنوشند،
سبب خوشنامی، آبرومندی، محبوبیت و قدرت حافظه می‌شود

یا هر کس این سوره را بنویسد
و بر خود یا کودک یا شیرخواره‌ای بیاویزد
یا اینکه این سوره را نوشته و پس از شستن از آب آنها بیاشامد،

️ دارای جسمی نیرومند و سالم خواهد بود
️ و کودکان از آفات و خطراتی که به آنها می‌رسد در امان می‌مانند ️وشیرخواره در گهواره‌اش مایه چشم روشنی می‌شود

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها