سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

قصه‌ ما‌ مثل‌ شد

کفگیر‌ به‌ ته‌ دیگ‌خورده

برای پختن پلو به مقدار زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند. و از قاشق های بزرگی بنام کفگیر برای هم زدن و کشیدن پلو استفاده می شود .
در زمانهای قدیم که مردم نذر می کردند و غذا می پختن ، مردم برای گرفتن غذای نذری صف می کشیدند. از آنجا که جنس کفگیرها فلزی بود وقتی به دیگ می خورد صدا می داد .
هنگامی که غذا در حال تمام شدند بود و پلو به انتها میرسید این کفگیر در اثر برخورد به دیگ صدا می داد و آشپزها وقتی که غذا تمام میشد کفگیر را ته دیگ می چرخاندند و با اینکار به بقیه کسانی که در صف بودند خبر میدادند که غذا تمام شده است .
کم کم این کار بصورت ضرب المثل در آمد و وقتی کسی از آنها سوال می کرد که غذا چی شد. می گفتند از بدشانسی وقتی به ما رسید کفگیر به ته دیگ خورد (یعنی غذا تمام شد ) .

امروزه از این ضرب المثل موقعی استفاده می شود که می خواهند به فردی بگویند دیر رسیده و دیگر مثل قبل توانایی یا ثروت قبلی را ندارد و قادر به کمک کردن به او نیستند .

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها