مثبت فکر کن و عمل کن

هر انرژی که از خودت ایجاد ڪنی
مانند فریاد زدن در کوهستان
عیناً به خودت برمی گردد…

انتخاب با توست
مثبت بخواهی یا منفی…

پس مثبت فکر کن و عمل کن

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها