مـشکل ما خدا نیست مـشکل ما ان

مـشکل ما خدا نیست
مـشکل ما انسانهایى هستنـد که خود را نماینده خدا دانستند
و با نام خدا هر کارى که خـواستند کردند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها