سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نجات از گرفتاری

نجات از گرفتاری

هر فرد با ایمان چون گرفتار شود
دو《آیه ۶۳ و ۶۴ سوره انعام》 را با
نیّت خالص بخواند حق تعالی از آن
گرفتارے او را خلاص ڪند

خواص آیات قرآن ۵۶

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها