سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نصیحت کوروش به فرزندش

نصیحت کوروش به فرزندش

توی کمبوجیه مپندار که عصای زرین سلطنتی تخت و تاج را نگاه خواهد داشت دوستان صمیمی برای پادشاه عصای مطمئن تری هستند

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها