فلبوتومی

نصیحت کوروش به فرزندش

نصیحت کوروش به فرزندش

توی کمبوجیه مپندار که عصای زرین سلطنتی تخت و تاج را نگاه خواهد داشت دوستان صمیمی برای پادشاه عصای مطمئن تری هستند
                 

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها