نه ثروت تا کنون زاییده مردی.

نه ثروت تا کنون زاییده مردی
نه قصرو کاخ درمان کرده دردی

برو انسانیت را مشتری باش
قضاوت میشوی با آنچه کردی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها