سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هدف از زندگی فقط شاد بودن نیست

هدف از زندگی فقط شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند بودن، دلسوز و غمخوار بودن است تفاوت دارد که فقط زندگی کرده ای
یا خیلی خوب زندگی کرده ای

رالف امرسون

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها