فلبوتومی

هدف از زندگی فقط شاد بودن نیست

هدف از زندگی فقط شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند بودن، دلسوز و غمخوار بودن است تفاوت دارد که فقط زندگی کرده ای
یا خیلی خوب زندگی کرده ای

رالف امرسون

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها