سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هرگز هنر خطر کردن را فراموش نکن

هرگز هنر خطر کردن را فراموش نکن، هرگز
همیشه مستعد ریسک کردن باش
هر وقت که فرصتی برای خطر کردن بدست آمد،
هرگز آن را از دست نده و بدان که هیچوقت بازنده نخواهی شد
ریسک کردن تنها تضمین برای یک زندگی واقعی است

اشو
برش کتاب شهامت

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها