واے مـادرمشام غریبان بچ

واے مـادرم

شام غریبان بچہ‌ها دل بیقرارند

این ڪودڪان دیگر شب راحٺ ندارند

طفلان زهـرا جای بازوهاے مادر

صورٺ بہ روے قبرخاڪے مےگذارند

اگر مےتوانے بمانے بمان
شام غریبان

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها