سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ورزشکاران در مسائل اساسی

ورزشکاران در مسائل اساسی کشور غفلت نکنند

امام خمینی(ره) در همه قشرهایی که یک احتمالی می‌دادند که شاید یک مقاومتی در اینها باشد به یک وضعی وارد می‌شدند، و یا آنها را منحرف می‌کردند، و یا سرکوب می‌کردند قشر شما پهلوانها هم مستثنا نبود، قشر ورزشکارها هم مستثنا نبودند از این، برای اینکه اینها هم یک جمعیت متدین بودند؛ علاقه‌مند به اسلام بودند و قدرتمند اینها را هم به یک جوری سرگرم می‌کردند، نمی‌توانستند از اسلام منحرفشان کنند؛ گوش نمی‌دادند به حرفشان در آن باب؛ اما منحرف می‌کردند از مسائل اصلی، یک بساطی درست می‌کردند که سرگرم بشوند به آن بساط، و از مسائل اساسی مملکت غفلت بکنند

۲۳ تیر ۱۳۵۸

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها