فلبوتومی

وقتى ارزشها عوض شوند

وقتى ارزشها عوض شوند،
عوضى ها با ارزش مى شوند

در دنیایى که مردها نان را از نامرد
گدایى مى کنند، نان روسپى ها حلال تر است؛

چرا که آنان خود فروشند نه مملکت فروش

گاندی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها