پدرم همیشه میگفت یادت باشه

پدرم همیشه میگفت
یادت باشه این مملڪت رو قانون اداره نمیڪنه لذا نباید بذارے ڪار به جایے بڪشه ڪه بخواے از قانون ڪمک بخوای
پدرم قاضے بود

علے محمد افغانی
بافته هاے رنج

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها