گاهی نامت ر

گاهی نامت را، اعتبار و مقام و
تحصیلاتت را کلاً فراموش کن
مانند کودکان شو
جدی نباش
گاهی زندگی را یک تفریح
بدان و آن را با قلبت لمس کن
از دنیای به این زیبایی لذت ببر و
سپاسگزار باش

اشو

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها