یا حَنّانُ یا حَنّا

یا حَنّانُ

یا حَنّانُ یکی از نامهای خداوند است
به معنای؛
پر مهر
پر عطوفت
مهربان و دلسوز
پر شفقت
مشتاق 
آنکه نسبت به چیزى عاطفه و مهربانى دارد
حنان کسی است که می‏پذیرد کسانی را که از او اعتراض میکنند

️به هر نام تو که می اندیشم، محبتت در قلبم بیشتر از پیش میشود
به کدامین نام بخوانمت زیبا ️

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها