یک نفس یاد خـــــــــدا

یک نفس یاد خـــــــــدا

یک سبد خاطر آسوده و شاد

یک بـغل شبنم آرامـش صبح

یک هزار آیـنه از جـنس دعـا

همه تقدیم شما

روز زیبـاتون بخیر

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها