سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یک وقت است انسان گناهی مرتکب گناه می شود

یک وقت است انسان گناهی مرتکب می‌شود که به خودش ربط دارد
ولی یک وقت بلند می‌شوی می‌روی چهار تا جوان را که سرمایۀ شیعه و امام زمانت است، شکار می‌کنی آلت دست شیطان شده‌ای شیطان تو را تیری کرده در قلب ده تا شیعه فرو می‌کند
یا می‌روی یک کلمه صحبت می‌کنی، یک جمله غیبت ، تهمت ، یک نفر را از بین بردی
چقدر غیبت؟ چقدر تهمت؟ چقدر گناه؟ چقدر آلودگی؟ چقدر امام زمانِ ما بنشیند برای ما اشک بریزد؟
به خدا امام زمان ارواحنافداه آنقدر مهربان است که حتی برای آن فرد گناه‌کار، آن دختر بی بند و بار بی حجابی که در خیابان به این وضع می‌رود، شرم و حیا هم نمی‌کند، امام زمان برای او هم دعا می‌کند و اشک می‌ریزد می‌گوید خدایا او نادان و جاهل است او نمی‌فهمد او را به منِ مهدی ببخش اگر دعای امام زمان نبود، زمین ما را فرو می‌کشید

استاد حاج آقا زعفری زاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها