سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه

️زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه

️قال الصادق علیه السلام

خداوند هر شب جمعه همراه تمام فرشتگان الهی و پیامبران و اوصیا و رسول خدا محمد افضل انبیاء به زیارت او می‌ایند

(زیارت پروردگار کنایه ای از نزول رحمت خاص او بر حسین بن علی و زائرین حرمش می‌باشد و کلام امام علیه السلام که ان تفضیل است، یعنی زیارت پروردگار)

«وسایل الشیعه لتحصیل مسائل الشریعه» تألیف محمد بن حسن حر عاملی

بیایید همراه با خداوند، فرشتگان الهی، پیامبران و اوصیا و رسول خدا، از راه دور زیارت کنیم

السَّلام عَلَى الحُسَیْن ،
وعَلَى عَلیِّ بْنِ الحُسَیْنِ ،
وعَلَى أوْلادِ الحُسَیْنِ ،
وعَلَى أصْحابِ الحُسَینِ

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها