فلبوتومی

️زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه

️زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه

️قال الصادق علیه السلام

خداوند هر شب جمعه همراه تمام فرشتگان الهی و پیامبران و اوصیا و رسول خدا محمد افضل انبیاء به زیارت او می‌ایند

(زیارت پروردگار کنایه ای از نزول رحمت خاص او بر حسین بن علی و زائرین حرمش می‌باشد و کلام امام علیه السلام که ان تفضیل است، یعنی زیارت پروردگار)

«وسایل الشیعه لتحصیل مسائل الشریعه» تألیف محمد بن حسن حر عاملی

بیایید همراه با خداوند، فرشتگان الهی، پیامبران و اوصیا و رسول خدا، از راه دور زیارت کنیم

السَّلام عَلَى الحُسَیْن ،
وعَلَى عَلیِّ بْنِ الحُسَیْنِ ،
وعَلَى أوْلادِ الحُسَیْنِ ،
وعَلَى أصْحابِ الحُسَینِ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها