سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

مردی سوار بر اسب، به سرعت می

مردی سوار بر اسب،
به سرعت میتاخت
شخصی کنار جاده پرسید ،
کجا میروی؟
گفت نمیدانم از اسب بپرس

این داستان زندگی خیلی از مردمست
سوار بر اسب عادتهایشان میتازند بدون اینکه بدانند کجا میروند

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها