سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

معتقد بود که سرچشمه همهٔ عیب

معتقد بود که سرچشمه همهٔ
عیب های آدمی دو چیز است
یکی بیکاری و دیگری اعتقاد به خرافات،
و دو فضیلت نیز بیشتر وجود ندارد
یکی کار و دیگری خِرد

لئو تولستوی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها