سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

من نمی توانم هیچ نیازی را در ک

من نمی توانم هیچ نیازی را در کودکی، نیرومندتر از نیاز به حمایت پدر متصور شوم

زیگموند فروید

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها