سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرن

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرناک است
ثروت بدون زحمت
لذت بدون ﻭجدان
دانش بدون شخصیت
تجارت بدون ﺍخلاق
علم بدون ﺍنسانیت
عبادت بدوﻥ ﺍیثار
سیاست بدون شرافت

گاندی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها