سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

چسبیدن به غم‌ها مانند این است

چسبیدن به غم‌ها
مانند این است که اجازه دهید
کسی که او را حقیر می‌دانید،
بدون پرداخت هزینه‌ای
در ذهن شما زندگی کند

آن لندرز

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها