سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یک نفر صد سکه دارد، یک نفر د

یک نفر صد سکه دارد، یک نفر دیگه یک سکه شما از کدام یک از اینها سکه میگیرید؟

+ خب از اونی که یک سکه دارد

چون اونی که صد سکه داره به هر حال قدرتی برای خودش داره چهارتا ادم دوروبرش جمع شدن نمیشه رفت طرفش که

ولی اونی که یک سکه داره خوب کسی رو نداره ،تو سرشم میزنیم ، سکشو میگیریم دوتا اردنگی هم بهش میزنسم ،یکم منطقی باش

+قهوه تلخ

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها