از آجیل سفره عید چند پسته لا

از آجیل سفره عید
چند پسته لال مانده است
انها که لب گشودند ؛ خورده شدند
انها که لال ماندن ؛ می شکنند
دندانساز راست میگفت
پسته لال؛ سکوتش دندان شکن است

حسین پناهی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها