سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام خامنه ای بعضی‌‌ها در فضای فتنه

امام خامنه ای
بعضی‌‌ها در فضای فتنه، این جمله «کن فی الفتنه کابن اللّبون لا ظهر فیرکب و لا ضرع فیحلب» (در فتنه همانند شتر دوساله ای باش که نه میتوانند سوارش شوند و نه شیری ازش بدوشند)
را بد می‌فهمند و خیال می‌کنند معنایش این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بکش کنار
حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است در فتنه همه بایستی روشنگری کنند

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها