امام سجاد(ع)آنگاه که قا

امام سجاد(ع)

آنگاه که قائم ما قیام کند خدا آفت را از شیعیان ما می زداید و دل هایشان را مثل پاره های آهن استوار می کند

خصال، ج۲ ص۵۴۱

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها