سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام سجاد علیه السلام فرمودن

امام سجاد علیه السلام فرمودند

زبانت را نگه دار تا برادرانت را نگه داری

میزان الحکمه جلد ۱،صفحه ۷۱

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها