امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام

دو چیزی هستند که برای هر چیزی سودمند است و برای هیچ چیز ضرر ندارد

️ انار (خصوصا همراه با پی آن)

️ آب فاتر (آب جوشیده ولرم شده)

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها