فلبوتومی

امام على علیه السلام

امام على علیه السلام

سزاوار است که آدمى نگهبان نفس خود و مراقب دل و نگه دار زبان خویش باشد
یَنبَغِی أن یکونَ الرجُلُ مُهَیمِنا عَلى نَفسِهِ، مُراقِبا قَلبَهُ حافِظا لِسانَهُ

غررالحکم حدیث ۱۰۹۴۷

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها