سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام على علیه السلام

امام على علیه السلام

سزاوار است که آدمى نگهبان نفس خود و مراقب دل و نگه دار زبان خویش باشد
یَنبَغِی أن یکونَ الرجُلُ مُهَیمِنا عَلى نَفسِهِ، مُراقِبا قَلبَهُ حافِظا لِسانَهُ

غررالحکم حدیث ۱۰۹۴۷

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها